PŁYWALNIE, PROJEKTOWANIE i MODERNIZACJA

W ostatnich latach powstało wiele nowych pływalni i aquaparków. Po kilkuletnim okresie działalności tych obiektów, stało się jasne, iż tylko nieliczne z nich nie wymagają wsparcia finansowego właściciela (głównie gmin). Każdego roku dotacje wynoszą od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. [ art. GW z lutego 2012r.] W dodatku trudne warunki intensywnej eksploatacji (bywa że milion odwiedzających w roku), przy podwyższonej wilgotności połączonej z obecnością chloru prowadzą do degradacji obiektu i konieczności kosztownych napraw i remontów. Dają znać o sobie wszystkie błędy popełnione w trakcie projektowania, realizacji i użytkowania obiektu. W dodatku kiepska kondycja ekonomiczna prowadzi do pogłębienia degradacji. Stan ten nie jest dla mnie zaskoczeniem. Jako autor trzech pływalni, o korzystnych efektach ekonomicznych,[art. DŁ. 3.X.2001. Ozorków - "Pływanie bez dopłaty"]oraz własnego opracowania pt. „Analiza techniczno - ekonomiczna 10 pływalni wybudowanych w Polsce” - mam tę wiedzę od 2001 roku. Lista możliwych przyczyn kłopotów jest bardzo obszerna i dla każdego z obiektów będzie nieco inna. Dopiero audyt techniczno – ekonomiczny wykaże konkretne przyczyny (ich zespół). W większości powtarzać się będzie nadmierna energochłonność, oraz użycie nieodpowiednich materiałów i technologii. Wiedza o przyczynach niepowodzeń ekonomicznych – jest kluczowa dla podejmowania decyzji przez właściciela i zarządcę pływalni. Audyt może posłużyć do właściwej diagnozy, studium wykonalności, czy biznesplanów naprawczych. Większość powstałych ostatnio pływalni musi w najbliższym czasie ulec modernizacji – stwarza to szansę na taką ich przebudowę, która zapewni usunięcie przyczyn ich złej kondycji, tak technicznej jak i ekonomicznej. W przeciwnym razie podzielą los warszawskiej pływalni „Polonez” wyłączonej po kilku latach z eksploatacji. [art. ŻW. 22.04.2009.]

Poza doświadczeniem związanym projektowaniem i budową pływalni, mam też w dorobku rozbudowę „własnej” pływalni w Konstantynowie Łódzkim wybudowanej w 96r. - już w 98 r. wykonałem projekt rozbudowy poszerzającej walory użytkowe (o fitness, siłownię i jacuzzi), oraz w 2010 r. - jej modernizację pod kątem oszczędności energii. W wyniku przebudowy wentylacji mechanicznej nastąpił III stopniowy odzysk energii i odzysk ciepła z wody popłucznej i z natrysków, co w powiązaniu z wprowadzeniem ESOK pozwoliło pływalni odzyskać samodzielność ekonomiczną. Inwestycja ta została w dużej mierze sfinansowana przez „fundusz norweski”. Warto skorzystać z nowych technologii oszczędzania energii jakie pojawiły się w ostatnich latach w technologiach basenowych. Warto modernizować i rozwijać własne pływalnie.

Również budowa nowych obiektów pływalni i aquaparków wymaga zmiany sposobu ich projektowania. Warto wyciągnąć wnioski z dotychczasowych realizacji. Pierwsze błędy popełniane są już przez Inwestora na etapie nietrafnej lokalizacji pływalni, jej wielkości i programu funkcjonalnego, później dochodzą błędy projektowe i wykonawcze.

W swoim dorobku mam wiele opracowań biznesowych i eksperckich związanych z pływalniami w tym programów funkcjonalno - użytkowych pływalni i kąpielisk, saun i zespołów SPA.  Większość pływalni średniej wielkości przynosi straty na poziomie 0,5 mln zł rocznie każda – aquaparki generują odpowiednio większe – a przecież pływalnie mogą na siebie zarabiać! Moja wiedza i doświadczenie jest do dyspozycji właścicieli, zarządców i przyszłych inwestorów pływalni i aquaparków.

     Zapraszam do współpracy - architekt Zbigniew Palma

Umów się na spotkanie

tel: (+48) 501 354 482

e-mail: biuro@palmaline.pl

Formularz kontaktowy

ZOBACZ PROJEKTY ONE POWSTAŁY DLA TAKICH UWARUNKOWAŃ

POWIĄZANE Z TEMATEM