BIZNES - ANALIZY INWESTYCYJNE

Do podjęcia właściwej decyzji o inwestycji w nieruchomość niezbędna jest analiza techniczno – ekonomiczna. Doświadczony projektant potrafi dostarczyć wiarygodnych parametrów do analiz ekonomicznych: jak studia wykonalności i biznesplany. Dotyczy to zarówno nowych inwestycji, jak i modernizacji, czy rewitalizacji istniejących obiektów. Poza analizą dokumentów formalno-prawnych niezbędne jest wykonanie wstępnych opracowań projektowych takich jak:

 • Analiza potencjalnej wielkości powierzchni użytkowej w świetle warunków zabudowy

 • Program funkcjonalno – użytkowy inwestycji

 • Koncepcja wielobranżowa z szacunkową analizą nakładów inwestycyjnych

 • Oszacowania kosztów eksploatacji (dla wybranych obiektów)

Jako projektant pływalni i aquaparków – wykonywałem takie analizy dla tego typu obiektów i dysponuję niecodzienną widzą z tego obszaru projektowego, także w zakresie kosztów eksploatacji, poprawy efektywności, popartą korzystnymi rezultatami ekonomicznymi projektowanych i modernizowanych pływalni. [art. 'Pływanie bez dopłaty'- Dziennik Łodzki 3-4 XI 2001- o pływalni 'Wodnik' w Ozorkowie ]

WYKONANE OPRACOWANIA ANALITYCZNE

 • Analiza strategii inwestycyjnej pływalni miejskich w aglomeracji łódzkiej - Zamawiający: Zarząd Miasta Łodzi - Kwiecień1999r.

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych obiektów basenowych w Polsce - Zamawiający: Energoexport SA -Lipiec 2000r.  Analiza techniczno-ekonomiczna obejmowała10 krytych pływalni różnej wielkości /od przyszkolnych do parków wodnych/ - zrealizowanych w latach 1995-2000 i dotyczyła: programu użytkowego, parametrów przestrzennych, wyposażenia technicznego / w tym zużycia energii i technik odzysku /, nakładów inwestycyjnych, struktury kosztów eksploatacji, zatrudnienia, obłożenia, przychodów, bilansu.

 • Materiały do biznesplanu Centrum Rekreacyjnego w Myślęcinku k. Bydgoszczy. Zamawiający: Energoexport SA -Sierpień 2000r.

 • Materiały do wniosków o dofinansowanie inwestycji sportowych i energo - oszczędnych, dla: UKFiT, PEFRON, Fundacja Polsko-Niemiecka, BOŚ i innych

 • Program modernizacji obiektów turystycznych i sportowych w Konstantynowie Ł. - Zamawiający: Gmina Konstantynów Łódzki - czerwiec 2005

 • Materiały do studium wykonalności obiektów sportowych w Mszczonowie dla ZPORR - Zamawiający: Scott & Wilson – Marzec 2005.

 • Wariantowa analiza lokalizacji oraz koncepcja funkcjonalno-przestrzenna dla wybranej lokalizacji Studium WFiS PŁ -Zamawiający: Politechnika Łódzka - Marzec 2006

 • Studium programowo-przestrzenne Zagospodarowania terenów f. Metalpol o/Lodex dla Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej -Zamawiający Politechnika Łódzka - Czerwiec 2006

 • Materiały projektowe do Studium Wykonalności zadania Zagospodarowanie terenów f. Metalpol o/Lodex w dwóch wariantach realizacyjnych/ -Zleceniodawca Politechnika Łódzka. - Lipiec 2007

     Zapraszam do współpracy - architekt Zbigniew Palma

Umów się na spotkanie

tel: (+48) 501 354 482

e-mail: biuro@palmaline.pl

Formularz kontaktowy

ZOBACZ PROJEKTY ONE POWSTAŁY DLA TAKICH UWARUNKOWAŃ

POWIĄZANE Z TEMATEM